Lærerik Tsjekkiatur

Ekskursjonen til Tsjekkia, i midten av oktober, førte blant annet til at elevene fikk en dypere forståelse av hvordan landet løser utfordringer knyttet til energiproduksjon.

I uke 42 var elever fra Kjemi 2 og Biologi 2 på tur til Tsjekkia, nærmere bestemt til byen Litvinov nær den tyske grensa. Schola Humanitas tok oss godt imot og vi både bodde og spiste på skolen. Sentralt for turen sto temaet energiproduksjon. Tsjekkia produserer i hovedsak sin energi ved hjelp av kullkraftverk. I området vi besøkte finnes det flere store kullgruver. Disse gruvene er åpne dagbrudd som strekker seg kilometervis av gårde i landskapet. Når gruvedriftene er ferdig blir områdene rekultivert, det vil si at de fyller igjen der det har vært gruve slik at landskapet blir «reparert». Biologene fikk litt av hvert å bryne seg på når de skulle se på hvordan denne rekultiveringen blir gjennomført og hva slags konsekvenser den får. I tillegg var det mye å se på i skogområder der skogen tidligere har vært helt borte som følge av forurensing fra kraftverkene. For kjemikerne handlet det mest om selve energiproduksjonen på kullkraftverket som vi var så heldige å få en guidet tur på. Dessuten var det viktig å se på de kjemiske reaksjonene som fører til uønskede utslipp og hvordan disse kan forhindres. Etter noen dager med mye jobbing og rapportskriving ble det tid til en tur til hovedstaden Praha. Tsjekkia er et land med mye å by siden både klima, historie og språk skiller seg fra Norge. Å reise på tur gjør at man kan lære på en annen måte, at man kommer nærere medelever og får mange nye minner. Vi takker for turen og tar med oss lærdommen videre!

Tekst: Mari Endrestøl

Elever på ekskursjon til Tsjekkia

Elever på ekskursjon i Tsjekkia


  


Publisert 8. november 2018, oppdatert 8. november 2018.