Yrkesmesse og foreldremøte for vg1

Torsdag denne uken arrangeres Yrkesmessen og foreldremøte for vg1. Tanken er at elever og foreldre kan ha utbytte av å besøke messen før foreldremøte starter.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Som tidligere er Yrkesmessen i Idrettshallen, og det er mange bransjer som er representert. Det er tredje gang messen arrangeres, som et samarbeid mellom videregående skole og grunnskolen. En av målsettingene med messen er at ungdom skal få en bedre innsikt i yrkesmuligheter etter endt skolegang. Elevene kan besøke nærmere 50 stands, og yrkesmessen er blitt en arena der arbeids- og næringslivet i regionen kan presentere seg.

Arrangørene håper elevene viser nysgjerrighet på messen, og også søker infomasjon om yrker som ikke er førstevalget. Yrkesmessen er åpen for videregående- elever mellom 17.00 og 18.30.

Foreldremøte for vg1 er lagt i direkte forlengelse av yrkesmessen. Vi har desverre ikke plassmessig kapasitet til at elevene deltar på foreldremøtet. Møtet vil være todelt, men en felles del med blant annet  infomasjon om skolens satsing på et trygt og godt læringsmiljø. Med oss på denne sekvensen har vi med oss samarbeidspartnere fra helsestasjonen og politiet. Mobbeombudet kommer også til skolen denne kvelden. Vi tenker at samarbeid mellom ulike etater er viktig, og vi vil gjerne at foreldre og elever opplever at vi er mange som står sammen for å et godt ungdomsmiljø i Kongsberg.

Fordeldremøte starter 18.45 med felles informasjon (Saggrenda kl 19.00), deretter klassevis med kontaktlærer fra ca 19.30

Foreldrene møter på disse stedene:

  • Undervisningssted Maurits Hansen, kantina  1STC,1STD,1STE
  • Åslandgate, salen 2. etg. 1STA,1STB og 1MUA
  • Undervisningssted Maren Handler, auditoriet Helse og oppvekstfag, matfag
  • Saggrenda: Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk:
  • Undervisningssted Tinius Olsen, kantina: Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, Service og samferdsel, Design og hådverk og Idrettsfag:

Publisert 11. september 2018, oppdatert 13. september 2018.