Temadag om psykisk helse for vg1

Neste uke, onsdag 20. februar, arrangerer Kongsberg vgs VIP-dag for alle elever på vg1. VIP står for veiledning og informasjon om psykisk helse, og er et skoleprogram utarbeidet av Vestre Viken.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse, og bli oppmerksomme på hvor men kan søke hjelp, sier Eli Jårån Hovda, sosialpedagogisk rådgiver på Kongsberg vgs.

Elevene samles i "gamle kinoen" og får en dag der blant annet kommunepsykolog Ellen Marie van Vuuren og forsker Mona Sommer belyser ulike sider av tema. Lone Rognlien er også bidragsyter. Hun er brukerspesialist på DPS og gruppeleder for nyopprettede A-larm, som er selvhjelpsgrupper for brukere og pårørende. Hvis mine erfaringer kan brukes til at en ungdom ikke begynner med rus, har jeg nådd et viktig mål jeg har satt for meg selv, sier Rognlien.

Kommunens hjelpere med utekontakter, Helsestasjon for ungdom, Psykososialt helseteam, BUP, DPS og politi skal presentere seg og sine tjenester, og sitte i fagpanelet som mottar spørsmål fra elevene.

Skolen har hatt VIP-program i flere år, men det er første gang at det arrangeres en temadag på denne måten. Vi har tidligere hatt et opplegg der ulike fagpersoner er med inn i hver klasse, sier Eli Jårån Hovda og Berit Stranden, ansvarlige for VIP ved KOVS. Vi har gjort evaluering av tidligere erfaringer og kommet fram til at elevene får mer bredde i informasjonen ved at de kan møte alle fagpersonene på en slik temadag.

 

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip

 

 

  


Publisert 15. februar 2019, oppdatert 15. februar 2019.