Alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Gjennomføringen av eksamen for privatister er ennå ikke avklart.

Les mer på på Utdanningsdirektoratet sine nettsider, eller på regjeringen.no.


Publisert 26. mars 2020, oppdatert 8. april 2020.