Endelig skal alle elever tilbake på skolen - utvidet skoleåpning uke 20

Denne uka skal alle elever på Kongsberg videregående skole ha opplæring fysisk inne på skolen en eller flere dager. Alle elever må regne med at undervisningen fremover foregår både på skolen og digitalt.

Den første uka vil det bli ekstra fokus på smittevern. Se forøvrig nasjonal smittevernveileder for vgs her:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi planlegger for at ikke alle elever kommer på skolen samtidig for å ha god sikkerhetsmargin på avstandskrav i henhold til smittevernveilederen. Det er satt ut antibac, men elevene oppfordres til å vaske hendene med såpe og vann.

Kantinene vil være stengt. Vi oppfordrer elevene til å bruke utearealene i friminuttene.

Kollektivselskapene har ansvar for skoleskyss, men vi oppfordrer elevene til å begrense bruken av kollektivtrafikk dersom det er mulig. Vi har rikelig med sykkelparkering.

Elever på yrkesforberedene utdanningsprogram vil få beskjed direkte fra kontaktlærere/faglærer om oppmøte denne uka.

Elever på studieforberedene utdanningsprogram skal denne uka møte på skolen i henhold til denne planen. Ved endringer får elevene beskjed.

«Tomme ruter» = digital undervisning, og eleven skal ikke møte på skolen. Kontaktlærer/faglærer vil sende beskjed til elevene om når og hvor de skal møte.

Timeplan

Kroppsøvningslærere vil gi beskjed til klassene om når og hvordan de skal møte til timene.


Publisert 11. mai 2020, oppdatert 2. juni 2020.