Erasmusprosjekt på elektrofag

En klasse på elektro, 2DNA, har vært i Belgia i forbindelse med et Erasmus prosjekt.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Klassen samarbeider med en skole fra Belgia og en skole fra Slovakia. Prosjektet er inne i sitt siste av tre år. I mars får våre elever gjenbesøk av en gruppe elever. Internasjonaliseringsprosjekter gir elevene verdifull kulturell erfaring ved å møte elever fra andre land, i tillegg til erfaringer rundt samarbeid om det faglige.

Prosjektet handler om IOT (Internet of things), der de programmerer, koder, og kopler ulike sensorer som kan snakke sammen over internet. Prosjektet handler om velferdsteknologi, som har som målsetting at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er teknologi som er svært aktuell i framtiden, og vi er helt i startgropa med å se alle mulighetene som ligger i slik teknologi. 

Både elever og lærere har vært strålende fornøyd med samarbeidet og besøket. Lærerne får mye skryt fra samarbeidsskolene om våre elever.

Erasmusprosjekt på elektrofag


Publisert 1. november 2019, oppdatert 5. mars 2020.