Gradvis og kontrollert gjenåpning av skolen

Etter regjeringens pressekonferanse tirsdag 7.april, er det klart at vi fra og med den 27. april skal åpne skolene igjen for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag.

Begrunnelsen er at disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr dette at skolene skal gi denne elevgruppen tilgang til verksteder og gi programfagopplæringen på skolen. Fellesfagene skal fortsatt gis som digital opplæring.

Regjeringen understreket også at hensynet til helse alltid skal gå foran andre hensyn, og det utarbeides nå nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas i skolene. Disse retningslinjene forventes å være klare til 16. april og vil være førende for hvordan vi skal organisere opplæringen for de elevgruppene som skal være på skolen. 

Se også www.viken.no


Publisert 8. april 2020, oppdatert 2. juni 2020.