Elevene har fått innsikt i utfordringer ved Tsjekkias kullkraftproduksjon

Biologi- og kjemielever i Vg3, studiespesialisering, har vært på ekskursjon til Tsjekkia. De har studert kullkraftverk og miljøproblemer knyttet til gruvedrift og utslipp.

Å reise på en slik ekskursjon gir elevene bedre grunnlag for forståelse og refleksjon omkring sammesatte problemstillinger. Elevene har fått innsikt i hvordan kullet har bidratt til økonomisk vekst i Tsjekkia, men ikke uten bivirkninger. Luftforurensing, utarming av biologisk mangfold og direkte skogdød er et av dem.  

Elevene har fått et innblikk i områdets geologiske historie og de ulike biotopene som preger landskapet. I tillegg fikk elevene besøke en stor åpen kullgruve og et kullkraftverk. Biologene har gjort feltarbeid og kjemielevene har analysert jordprøver.

 En tur til konsentrasjonsleiren Terezin fikk de også med seg.

Ekskursjon til Tsjekkia


Publisert 22. oktober 2019, oppdatert 5. mars 2020.