Informasjon om gjennomføring av skriftlig privatisteksamen

Privatister oppmeldt til skriftlig eksamen på Kongsberg videregående skole har fått tilsendt sms med lenke til denne siden med informasjon om gjennomføring av skriftlig privatisteksamener på Kongsberg videregående skole våren 2020. Det er viktig at alle privatister lese denne informasjonen før de møter til eksamen. 


Publisert 12. mai 2020, oppdatert 2. juni 2020.