Ingen reell trussel

Politiet ser svært alvorlig på truslene som er fremsatt mot skolene i Drammen, Hønefoss og Kongsberg og har satt i verk grundig etterforskning av sakene. Så langt er det ingen ting som tyder på at dette er reelle trusler, er politiets budskap.

De videregående skolene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss som mottok truslene tidligere i uken er derfor i normal drift, etter anbefaling fra politiet. Dersom det oppstår behov for spesielle sikkerhetstiltak, vil skolene umiddelbart få melding om dette. 

I en pressemelding politiet har sendt ut i formiddag heter det:  

«Det har i løpet av de siste to ukene blitt publisert flere trusler mot skoler i Buskerud på ulike nettfora. Politiet ser svært alvorlig på slike trusler, og har iverksatt etterforskning av sakene. Sør-Øst politidistrikt samarbeider med KRIPOS og PST. 

Trusler av denne typen har ofte en smitteeffekt på andre. Det er opprettet straffesak mot en tenåring fra Buskerud etter at vedkommende publiserte trusler på nettet tidligere denne uken. KRIPOS identifiserte avsenderen av denne trusselen. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at denne avsenderen kan kobles til de tidligere truslene. 

Skolene er i normal drift etter anbefaling fra politiet. Dersom det oppstår behov for spesielle sikkerhetstiltak, vil skolene få melding om dette fra politiet.» 

Må ikke la oss skremme 

Rektorene ved de berørte skolene har forståelse for at det kan være lett å bli bekymret over slike meldinger, men har stor tiltro til politiets vurderinger i saken.  

 - Vi opplever nå konsekvensene av at sosiale medier blir misbrukt på en måte som skaper unødig frykt. Det er et viktig budskap fra oss som har ansvar i skolen og fra fylkeskommunen at vi ikke skal la oss skremme eller la dette påvirke skolehverdagen vår, understreker Hanne M Hagby, rektor ved Kongsberg videregående skole. 


Publisert 10. januar 2020, oppdatert 5. mars 2020.