Maren-uka med tema bærekraft

På Maren skjer det spennende ting siste uka før jul. Timeplanen er løst opp, og elever på tvers av utdanningsprogram jobber sammen om tema bærekraft.

Fagfornyesen, som innføres fra skoleåret 2020-2019, har stort fokus på tverrfaglighet, og FNs bærekraftmål er sentrale i generell del av læreplanen. Det innebærer at bærekraftmålene skal gjennomsyre opplæringen, og på undervisningssted Maren  Handler tas dette på alvor allerede nå. Målet er at elevene i løpet av uka skal jobbe med kritisk tenkning og bærekraft, og arbeidet skal gi dem muligheten til å utforske og jobbe i dybden.

Prosjektuka innledes med at FN-sambandet kommer og holder foredrag om FNs bærekraftmål. Deretter spiller alle elevene handelsspillet, som tematiserer økonomiske og ressursmessige forskjeller i verden. Deretter starter gruppearbeidet rundt problemstillinger som tar utgangspunkt i bærekraftmålene. Lærerne bidrar med hver sin undervisningsøkt, der deres fagfelt blir koblet opp til bærekraftmålene.

Elevene skal presentere arbeidet sitt på torsdag. De velger selv hvilken metode de ønsker å benytte seg av, noe som åpner for kreative og spennende presentasjonsmåter.

 


Publisert 17. desember 2019, oppdatert 5. mars 2020.