Møte for foresatte med elever på Vg1

Skolen ønsker denne uken velkommen til møte for foresatte med elever på vg1.

Møtet starter med felles informasjon i Gamle Kongsberg kino (Tråkka) kl 18.00, tirsdag 24. september. Deretter blir det klassevise/ avdelingsvise møter.

Kontaktlærerne har sendt ut invitasjoner til foresattte for sin klasse, så vi håper at alle har mottatt invitasjonen! Hvis du/ dere ikke har mottatt invitasjon, gi beskjed til kontaktlærer for oppdatering av kontaktinfo.

Skolen legger vekt på et godt samarbeid mellom hjem og skole, da vi mener det har betyding for å skape trygge rammer rundt ungdmmene. Vi håper derfor at mange foresatte kommer på informasjonsmøte.

Tilbud om konferansetimer kommer i november.

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1!


Publisert 23. september 2019, oppdatert 5. mars 2020.