Onsdag – oppdatering av trusselsaken

Skolen har gjennom dagen vært i tett dialog med politiet. De har jevnlige statusvurderinger og har kontakt med både skolen og beredskapsansvarlig i Viken fylkeskommune. Politiet vil løpende vurdere tiltak for resten av uka.

  • Av Asbjørn Vermedal

Det er ikke fremkommet ny informasjon. Skolehverdagen går derfor som normalt. Endrer dette bildet seg, vil skolen informere om dette umiddelbart.

Fravær håndtertes likt på alle skoler og i tråd med regelverket. Elevene møter i henhold til timeplanen. Dersom fravær skal godtas, må eleven ha dokumentasjon fra lege.

Elever som har behov for det, kan ta kontakt med elevtjenesten og/eller helstasjon for ungdom.


Publisert 8. januar 2020, oppdatert 5. mars 2020.