Informasjon per 17.04.2020

Krisestaben ved skolen har i dag hatt møte i forbindelse med at det nå er mulig å ta inn elever i de tilfellene det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i verkstedene på skolen.

Dette gjelder kun elever i Vg2 YF og Vg3 YF som har opplæring i skole.

Smittevernreglene skal overholdes. Vi avventer de nasjonale retningslinjene som kommer 21. april.

Når det gjelder muntlig eksamen for elever, vet vi ikke mer enn dere. Vi avventer avgjørelsen fra nasjonale myndigheter.

Alle eksamener for privatister avholdes. Dette gjelder både muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og skriftlige eksamener.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.


Publisert 17. april 2020, oppdatert 2. juni 2020.