Oppdatert informasjon per 21. april

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever i videregående skole avlyses denne våren, se https://viken.no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen.22607.aspx

Vi presiserer at eksamen for privatister går som normalt. Les mer her:

 

Skolen åpnes igjen mandag 27. april for yrkesfagelever Vg2 og yrkesfagelever Vg3 i skole. Det gjelder kun i fag som krever verksted for opplæring og vurdering. Elevene får beskjed via sin faglærer/kontaktlærer om dette.

Skolen vil ivareta smittevernet etter gjeldene retningslinjer gitt av myndighetene, se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi forventer en ytterligere åpning av skolen utover våren. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er avklart.

Det har vært en krevende tid for både ansatte og elever. Vi er imponert over innsatsen og forståelse dere har vist i denne perioden. Vi ser frem til en mer normal hverdag for alle!


Publisert 22. april 2020, oppdatert 2. juni 2020.