Oppstart for enkelte klasser i yrkesfag

Oppstart for enkelte klasser fra og med mandag 27. April

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på vg2 og vg3 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

Både lærere og renholdere går nå gjennom ny praksis og nye rutiner for å sikre en trygg oppstart for alle. Elever og lærere vil i oppstarten sammen gå igjennom nye rutiner og tiltak for smittevern.

Det er kun de elevene som har fått beskjed fra sin lærer om å møte på skolen, som skal møte. De møter direkte på verksted/klasserom etter informasjon av lærer.

Øvrige elever må vente på beskjed for videre åpning av skolen.

 

De tre grunnpilarene i samfunnet for å bremse smittespredning er:

• Syke personer skal ikke møte på skolen

• God hygiene

• Redusert kontakthyppighet mellom personer

Vi baserer oss på rådene i Smittevernveilederen for ungdomsskoler og videregående skoler https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vår oppfordring til elever som skal møte på skolen er at de unngår å bruke offentlig transport så langt det er mulig.


Se også sak på viken.no. Vi ser frem til å ta imot elever på skolen igjen!


Publisert 24. april 2020, oppdatert 2. juni 2020.