Presiseringer i forbindelse med digital skole

Tilstedeværelse

Lærer skal ha oversikt over hvilke elever som er til stede i løpet av en undervisnings-økt.

 

Sykdom

Hvis du som elev er syk eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, så må du melde fra om dette til kontaktlærer.

 

Kommunikasjon med elever i undervisningsøktene

De fleste lærere bruker nå Teams og har videosamtaler med elevene/klassene/gruppene. Dersom faglærer ikke har toveis-kommunikasjon med elevene underveis i sin undervisnings-økt, så må faglærer være tilgjengelig for spørsmål fra elevene via Its/ eller telefon i undervisningsøkten.


Vurdering

UDIR har presisert følgende:

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt.Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

 

For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

 

Orden

Dersom elever ikke leverer inn arbeid som ligger til grunn for vurdering i faget, skal det som vanlig føres ordensanmerkning i Skolearena. 

 

Atferd

Dersom det oppdages at elever har plagiert andres tekster, eller gjort andre forsøk på juks, skal dette føres som atferds-anmerkning i Skolearena. Oppgaven/arbeidet blir ikke rettet/vurdert.Du som elev kan tas inn til videosamtale (på teams) med lærer og avdelingsleder for å gi en forklaring.


Publisert 30. mars 2020, oppdatert 2. juni 2020.