Skoledagen går som normalt

Her er siste informasjon om truslene skolen har mottatt.

Truslene som er mottatt ved skoler rundt i landet i går og i dag, inkludert vår skole, er vurdert av politiet til ikke å være reelle. På politiets anbefalinger opprettholder vi normal skoledag, og gjennomføre planlagte arrangementer på vanlig måte.
Ved endringer i situasjonen vil det legges ut ny informasjon her – etter samråd med politiet.


Publisert 22. januar 2020, oppdatert 5. mars 2020.