Tilbud til deg som står uten skoleplass

Dersom du står uten skoleplass, kan I GANG-prosjektet være et tilbud til deg mens du venter på å få plass.

I GANG-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom KOVS, OT, Ung Invest AIB, PPT, Helsestasjon, Utekontakten, Karrieresenteret  og NAV

Målgruppen er ungdom uten skoleplass etter andreinntaket, de som står på KOVS venteliste og de som bor i skolens opptaksområde og har KOVS på et av søkealternativene eller ikke har søkt skoleplass.

Tidsperiode: Uke 34 og 35. I uke 34 gis tilbud etter fastlagt timeplan med ulike temaer og elevene får en kartlegging. Deretter fortsetter individuell karriereveiledning fortløpende og utover i uke 35. Målsettingen er at alle får skoleplass i løpet av perioden.

Tidspunkt: Mandag-fredag kl 08.00-11.15

Du trenger ikke melde deg på i forkant. Oppmøte i resepsjonen på Tinius kl 9.00 mandag 19. august. 

 

 


Publisert 15. august 2019, oppdatert 5. mars 2020.