Ungdata undersøkelsen i Viken 2020

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Viken blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Viken, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Formålet med undersøkelsen er å gi ungdommer som går på videregående skole i Viken en mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. Undersøkelsen vil skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen. Resultatene vil gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Du kan lese mer utfyllende informasjon om undersøkelsen her.

Ungdata


Publisert 21. februar 2020, oppdatert 5. mars 2020.