Om skolen

Samarbeid - Teknologi - Internasjonalisering

Kongsberg videregående skole er med 1300 elever og 270 ansatte en av de største videregående skolene i Viken fylke. Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv. Våre satsingsområder er teknologi, internasjonalisering og samarbeid. Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer på alle programområder. Vi har spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår på opplæringsarenaer i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. februar 2020.