Råd og utvalg

På skolen er det flere viktige råd og utvalg som er med på å styre skolehverdagen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 15. august 2012, oppdatert 1. mai 2013.