Elevrådet

Skoledemokrati er et satsingsområde ved Kongsberg videregående skole. Alle klasser skal velge tillitselev med vararepresentant.

Hovedstyret er elevrådets øverste organ.

Hovedstyret består av

 • Leder (eget valg)
 • Leder av husstyret på Maren Handler
 • Leder av husstyret på Maurits Hansen
 • Leder av husstyret på TOS/Flåtaløkka
 • Leder av husstyret på Saggrenda

Hovedstyret har kontor på undervisningsbygget Tinius Olsen, 2. etasje.

Husstyrene velges med representasjon fra alle utdanningsprogram på undervisningsstedet.

Husstyrene konstituerer seg selv ved valg av leder, nestleder, sekretær med økonomiansvar og styremedlemmer.

Hovedstyret blir valgt hver høst.

Noen stikkord om arbeidet som tillitselev og elevrådsarbeid

Elevmedvirkning

 • Trivsel
 • Klassemiljø
 • Skolemiljø
 • Arbeidsmetoder
 • Fordeling av arbeidsbyrde
 • Alternative undervisningsopplegg
 • OD og ID

 Skolering og erfaring

 • Kurs for tillitelever
 • Representasjon i styrer (eksempelvis Skolemiljøutvalget), samlinger (eksempelvis Elevtinget) og prosjekter

 


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 17. juni 2013.