Skolemiljøutvalget

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget ved Kongsberg videregående skole:

Arbeidsgiverrepresentanter:

Kirsten Bøckman (rektor)
Arne Johan Isaksen (seksjonsleder)
Helen Fosso (seksjonsleder)
Grete Reidun Ekra Hedenstad (personal)

Arbeidstakerrepresentanter:

Ivar Lien (hovedverneombud)
Stein Åsland (pedagogisk personale)
Frøydis Almelid (ikke-pedagogisk personale)

Marit Lønningdal (fylkets hovedverneombud)


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 17. juni 2013.