Samarbeidsprosjekter

Kongsberg videregående skole har et utstrakt samarbeid med instanser, organisasjoner og næringsliv. Gjennom mange år har skolen bygget et nettverk med naturlige samarbeidspartnere ut ifra skolens ulike utdanningsprogram.  

Det er naturlig å samarbeide godt med avgiverskoler i distriktet, som forsyner skolen med elever. Våre rådgivere står fremst i dette arbeidet. Mange institusjoner og bedrifter tar villig imot våre elever for praktisk opplæring og tilbyr også plasser for lærlinger og praksiskandidater. Næringslivet og prganisasjoner bistår også i opplæringen innenfor skolens egne lokaler i form av gjesteopptreden og inspirasjons-stunt. Devotek Bank, i Kongsberg, tilbyr en unik læringsarena med spesiell vekt på kreativ realfagslæring. Fylkeskommunens opplæringskontor og eksamenskontor bistår også som naturlige samarbeidspartnere i mange tilfeller.

For tiden utvikles Kongsbergsskolen som et unikt og grensesprengende konsept hvor nettopp samarbeid mellom mange av byens og nærområdets ressurser er sentralt. Kongsbergskolen er en pedagogisk tankesmie hvor utdannelse for fremtidens samfunn er i fokus.

Se Kongsbergsskolens egen hjemmeside her.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 14. august 2017.