Kompetansesenter for Yrkesfag

Kongsberg videregående skole flytter nå opplæringen på Vg2 industriteknologi til Kongsberg Technology Training Center (K-tech) sine lokaler i Teknologiparken.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Dette er framtida for hvordan vi skal drive yrkesopplæring i Norge, sa LO-leder  Hans Christian Gabrielsen under den offisielle åpningen av Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag. Modellen skal motivere elevene, sikre rekruttering til industrielle yrkesfag og være et ressurssenter for faglærere og instruktører. Gjennom tilgang til moderne produksjonsutstyr og samling av fagmiljøet blir det mulig å sikre oppdatert kompetanse som nærlingslivet etterspør.

NHO-president Arvid Moss sier han har tro på at denne modellen kan brukes andre steder i landet også. Kongsberg er dermed helt i tet med tanke på hvordan moderne opplæring innen industrifag bør gjennomføres. Dette er utrolig spennende for elevenes læring, sier rektor Hanne Hagby. For å hindre frafall i skolen må vi gjøre ting annerlededes, sier hun videre.

Leder for K-tech, Stein Sandvold, sier at ordningen vil gagne begge parter. Elevene vil jobbe side om side med lærlingene og lære av dem. Lærlingene vil måtte lære bort den fagkunnskapen de har tilegnet seg, noe som bidrar til styrking av deres egen læring. Vi gleder oss til dette samarbeidet, fortsetter Sandvold.

Også elevene gleder seg til å ta fatt. Her får vi se hvordan det er i arbeidslivet og vi får jobbe sammen med de som har de beste lærlingeplassene, sier Per Ivar Larsen (18). Fylkeskommunen prioriterer samarbeidet mellom skole og arbeidsliv høyere og høyere, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap). Samarbeidspartene har et felles mål: Vi skal skape Norges beste yrkesutdanning innen industrifag her på Kongsberg!

Åpning av kompetansesenter for yrkesfag

åpning av Kompetansesenter for yrkesfag

Åpning av kompetansesenter for yrkesfag


Publisert 31. august 2017, oppdatert 31. august 2017.