Dyrmyr videregående skole

På midten av forrige århundre ble det opprettet husholdningsskoler, eller husmorskoler, flere steder i landet. På Kongsberg var initiativtaker fru Maren Handler.

Maren Handler skaffet underskrifter fra 45 kvinner og etter at det var stilt midler til disposisjon, godkjente Kongsberg Skolestyre at det kunne startes kurs for "nykonfimerede Piger". Det ble leid lokaler på Arbeidersamfunnet, og 1. november 1899 startet det første kurset for 12 elever med femtenhundreogfem kroner i budsjett. Dette var en forløper for det som i dag er Dyrmyr videregående skole. Beretninger beskriver en tid med knappe ressurser og sparsommelighet.

Vi skal se på utviklingen gjennom 100 år 

1899-1917 - Skolen holdt til på Arbeidersamfunnet. Skolens navn var Kongsberg husholdningsskole.

1917 - Skolen ble flyttet til Dyrmyr gård.

1944 - Skolen byttet navn til Kongsberg kommunale husmorskole.

1949 - Skolen feiret sitt 50 års jubileum.  

1964 - Buskerud fylke overtok skolen. Navnet ble byttet til Kongsberg husmorskole. 

1972 - Skolen flyttet inn i nybygg. Det nye navnet ble Kongsberg husstellskole.

1974 - Skolen feiret 75 års jubileum.  

1975 - Lov om videregående opplæring.    

1980/81 - Overgang fra fagskole i hustell til videregående skole.  

1981 - Kongsberg Hjelpepleierskole integreres i Kongsberg Husstellskole.

1989 - Skolen byttet navn til Dyrmyr videregående skole. 

Elevtall

Fram til 1972 hadde skolen 2 kurs à 5 måneder pr år, 20 elever. Fra høsten 1972: 60 elever Elevtallet og undervisningstilbudene har økt. Skolen har nå 11 klasser, ca 165 elever.

Christine Stray Strand

ble ansatt som lærer ved skolen i 1938 og ble rektor i 1944. Hun døde i april 1971 etter å ha hatt sykepermisjon fra 1968. Christine Stray Strand var en ildsjel for skolen og arbeidet for at den skulle bli godkjent som husmorskole. Dette lykkes i 1944, da ble den endret fra husholdningsskole til husmorskole. Christine Stray Strand gikk snart i gang med planer for nybygg, dette ble første gang foreslått i et budsjettforslag i 1959. Hun arbeidet utrettelig for å få bygd ny husmorskole på Kongsberg, og byggearbeidene ble igangsatt 18. mai 1971.

Skoleledere fra 1899 - 1999

Fram til 1944 - ikke egen skoleleder.

Fra 1944-1971 - Christine Stray Strand styrer, rektor fra 1961. Sykepermitert fra 1968. Konstituerte rektorer var Helga Bergstøl Gutterud og Anne Buen.

Fra januar 72 - Rektor Gunvor Haug (Gunvor Munthe-Kaas fra 1975).

Skoleområdet Dyrmyr

Dyrmyr gård har vært brukt til 3 skoleslag: Kongsberg Tekniske Fagskole, Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Husholdningsskole.

Etter at skolen flyttet inn i nybygg i 1972, overtok Kongsberg Handelsskole gamle Dyrmyr. Ved sammenslåing av Kongsberg Handelsskole og Kongsberg Gymnas i 1989 flyttet Kongsberg Handelsskole ut, og Dyrmyr har siden da brukt den gamle bygningen. Det er en fin gammel bygning rik på historie, og vi skulle ønske den kunne bli restaurert og tatt vare på for ettertiden. For å tilfredsstille de viktigste kravene til arbeidsmiljø, har den gamle bygningen fått installert ventilasjonsanlegg.

Den nye skolen har gjennomgått mange ombygginger for å kunne tilfredsstille krav til undervisning innenfor de tilbud skolen har. I 1981 ble hjelpepleierutdanningen lagt til videregående skole og fungerte som filial for skolen. Fra høsten 1990 ble filialen fysisk integrert i Dyrmyr videregående skole.

Den største endringen skjedde da skolen fikk baker- og konditorlinje, den eneste i fylket. Ny baker- og konditoravdeling sto ferdig høsten 1996.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 7. februar 2014.