Tinius Olsen

Skolen har fått navn etter Kongsberggutten Tinius Olsen (1845 - 1932) som sterkt hadde følt savnet av en teknisk skole i hjembyen.

Tinius Olsen ønsket at byens ungdom skulle slippe å reise ut for å få teknisk utdanning. Etter mange vanskeligheter og iherdig innsats tok han en utmerket eksamen ved Horten tekniske skole i 1866.

Tre år seinere utvandret han til Amerika der han tok flere patenter og satte i gang produksjon av material-prøvemaskiner. Han tjente gode penger, og etter en tid bidro han med midler som blant annet muliggjorde bygging av Tinius Olsens skole. 

Du kan lese mer om Tinius Olsen HER

Et tilbakeblikk

Utgraving av tomt til skolen ble startet i mai -58. Skolen sto ferdig til skolestart 17.08.59 med 90 elever. 60 av disse gikk på kurs på dagtid. Skolen het fra nå av Tinius Olsens skole. 
Etterhvert som næringslivets behov for fag-arbeidere økte, ble tilbudene flere ved skolen.

I 1969 skriver avisen LP: "Kjempeutvikling ved TOS, virksomheten er tidoblet fra 60 til 600 elever på 10 år." På denne tiden ble det også utdannet ingeniører ved skolen, men i 1975 ble det klart at TOS ville miste denne utdanningen, og at skolen ville bli en utdanningsinstitusjon på videregående skole nivå. På bakgrunn av dette ble det første regionale høgskolesenteret i Buskerud konstituert i 1976. Ingeniørutdanninga ble fra nå av lagt til Kongsberg Ingeniørhøgskole. 

I årene framover har det vært en stor økning i linjer og nye filialer. Det siste tilskudd er tidligere Yrkesskolen for skogbruk, som fra skolestart 1998 ble en ny avdeling under Tinius. 

Høsten 2002 ble Drammen tekniske fagskole slått sammen med Kongsberg tekniske fagskole, og ble derved en del av Tinius Olsens skole. 

I januar 2007 ble skolen slått sammen med KVS og Dyrmyr til Kongsberg videregående skole.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 22. oktober 2014.