Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4732113453
E-post
Trude.Marie.Sy...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser