Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
+4732113414
E-post
Katrine.Ny...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser