Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Bibliotek
Stilling
Avdelingsbibliotekar
Telefon
+4732113413
E-post
Kari.Wende...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser