Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Kulturminnevern
Stilling
rådgiver bygningsvern
Telefon
E-post
Siv.Am...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser