Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Kroppsøving
Stilling
lærer
Telefon
+4732246144
E-post
bjorg....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser