Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Teknikk/Industriell produksjon
Stilling
Elevveileder Åssiden Vgs Avd. TIP
Telefon
E-post
Robert...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser