Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Yrkesfaglærer helse -og oppvekstfag, Offentlig godkjent hjelpepleier
Telefon
E-post
Nina.R...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser