Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Kantine/internat
Stilling
Grafisk designer og Adjunkt/nattevakt
Telefon
E-post
Liss-Heidi.D...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser