Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Teknikk/Iindustriell produksjon/Design/Håndverk
Stilling
Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Ur
Telefon
+4732867600
E-post
Pal.Bj...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser