Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Idrettsfag/Kroppsøving/Påbygg
Stilling
Avdelignsleder Idrettsfag/kroppsøving og Påbygg til studiekompetanse
Telefon
+4732867685
E-post
Anne.Elind...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser