Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Rektor
Stilling
Rektor
Telefon
E-post
Hanne.Mer...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser