Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Avdelingsleder
Stilling
Assisterende rektor
Telefon
+4732744963
E-post
Stein.Eri...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser