Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Ressurssenter
Stilling
elevassistent
Telefon
E-post
Froydis...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser