Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Formgivning
Stilling
Adjunkt
Telefon
+4731292298
E-post
tor.h...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser