Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - administrasjonen, HR
Stilling
Adm.personale
Telefon
+4731292207
E-post
Merethe....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser