Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - administrasjonen, HR
Stilling
Konsulent
Telefon
+4731292240
E-post
Nina.Hele...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser