Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Faglærer byggfag
Telefon
+4731292245
E-post
Christian.Ma...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser