Bygg og anleggsteknikk

Elev bygger mur i byggehallen

 

Undervisingssted: Saggrenda

 

Bygg- og anleggsteknikk

I utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk vil du lære hvordan de fleste håndverksfag og tekniske fag tilknyttet bygg- og anleggsnæringen utføres.

Dine muligheter:

I utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk vil du få praktisk og teoretisk opplæring i fag tilknyttet bygg- og anleggsnæringen. Du vil få grunnleggende innføring i praktisk arbeid, tegning og bransjelære. Det legges vekt på å utvikle grunnleggende ferdigheter du vil ha nytte av uavhengig av videre valg. Nøyaktighet, gode holdninger, samarbeidsevner og helse, miljø og sikkerhet (HMS), er viktige områder. Du får innblikk i sammenhengen mellom fagene og de krav som gjelder for bygg og anleggsarbeid.

Opplæringsløp:

Etter fullført vg1 kan du velge mellom ni forskjellige Vg2 kurs. Hos oss her i Saggrenda kan du fortsette innenfor Vg2 tømrerfaget eller Vg2 anleggsteknikk (veg- og anleggsfaget, asfaltfaget, fjell- og bergverksfaget, banemontørfaget, anleggsmaskinførerfaget). Etter vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider.

Etter å ha blitt fagarbeider kan du velge å ta høyere utdanning (universitet/høgskole eller teknisk fagskole). Noen velger påbygg etter Vg2 eller fagbrev, det gir deg studiekompetanse og mange muligheter videre.

bygging av buer

Slik jobber vi:

I fellesskap jobber du svært virkelighetsnært med praktiske oppgaver, og det blir lagt stor vekt på samarbeid. Oppgavene er varierte og gir deg grunnleggende innføring i flere av bygg- og anleggsfagene. Opplæringen foregår på skolens øvingsfelt eller inne i skolens bygghaller. Ekskursjoner til byggeplasser eller produsenter/leverandører er også en del av opplæringen. Den praktiske opplæringen foregår på hele dager, slik at det blir mest mulig likt en normal arbeidsdag.

 I faget YFF (Yrkesfaglig fordyping) er de fleste elvene utplassert i bedrifter allerede på vg1. Mange knytter allerede da kontakt med lærebedriften. Dette er en spennende del av opplæringen og det knytter skolen og deg som elev nærmere næringslivet.
Fellesfagene er yrkesrettet, slik at opplæringen skal bli relevant. Temaer i fellesfagene gir nytte og mening for deg i den praktiske opplæringen.

Fag du møter:

Programfagene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk dekker praktisk og teoretisk opplæring innenfor bygg- og anleggsfagene. I yrkesfaglig fordypning (YFF) får du lære mer om enkelte fag du interesserer deg for, gjerne ute i en bedrift.
Fellesfagene på Vg1 er engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Viktig å tenke på:

Du må like å skape noe med hendene dine.
Du må være glad i praktisk arbeid.
Du bør være i brukbar fysisk form.
Du må like å samarbeide med andre.

Les mer om bygg- og anleggsteknikk her

Facebook gruppe - Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Saggrenda


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 21. februar 2020.