Vg2 anleggsteknikk

Illustrasjonsfoto Bygg- og anlegg

Undervisningssted: Saggrenda

Vg2 anleggsteknikk bygger på VG1 bygg- og anleggsteknikk. 

Dine muligheter:
Du lærer grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser, trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Vi innehar en stor og moderne maskinpark som elevene får benytte.

Som fjellfagarbeider, anleggsarbeider eller anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg.

anleggselever 2016-17
 
Etter Vg2 anleggsteknikk kan du spesialisere deg innenfor vei- og anleggsfaget, asfaltfaget, banemontørfaget, anleggsmaskinførerfaget eller fjell- og bergverksfaget.

anleggsarbeid

Anleggsteknikk har et bredt og meget godt samarbeid med lokalnæringen inn faget yrkesfaglig fordypning (YFF).  Saggrenda utvidet i 2016 fra 2 til 3 klasser i anleggsteknikk etter ønske i fra næringen.

Les mer om anleggsteknikk her.

Artikkel om anleggsteknikk

Les om anleggsløft på Saggrenda


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 21. februar 2020.