Vg2 byggteknikk

Elever bygger takkonstruksjon i bygghallen.

 

Undervisningssted: Saggrenda

Vg2 byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier. Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere, som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold som skal bidra til å ivareta bærekraftig utvikling.

elever på byggeplass

Dine muligheter:

I utdanningsprogrammet vg2 byggteknikk vil du lære det grunnleggende innenfor de fire hovedbyggfagene; betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og stillasbyggerfaget.

På disse fagområde skjer det kontinuerlig utvikling av metoder og materialer og kravene til arbeidsutførelse, kvalitet og nyskaping stiger. Opplæringen tar derfor sikte på å utvikle dine evner til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver innen utforming, produksjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Videre skal opplæringen gi deg innsikt i fagenes historiske utvikling og vise spennvidden i yrkene fra tradisjonelt håndverk til bruk av moderne teknologi.

Opplæringen legger også vekt på å utvikle faglig felleskap i flerkulturelt perspektiv. Videre skal tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid være sentralt i opplæringen. Å bruke ulike læringsarenaer og samarbeide med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringsløp:

Vg2 byggteknikk bygger på vg1 bygg- og anleggsteknikk. Etter vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider. Du er også kvalifisert til å ta mesterbrev eller studere videre til ingeniør på fagskole eller høgskole. Du kan også velge allmenn påbygging i videregående skole etter Vg2 eller fagbrev, og dermed oppnå generell studiekompetanse.

Slik jobber vi:

Skolen vår legger stor vekt på å legge til rette undervisningen slik at teori og praksis går hånd i hånd. Du vil med andre ord møte en opplæring som er nært opp til den virkelighet som du vil møte som lærling seinere. Sammen med dine medelever vil du jobbe med praktiske oppgaver hvor samarbeid er et nøkkelord for å komme fram til et ferdig produkt. Produktene kan være alt fra små konstruksjoner som utføres i skolens verksted til større konstruksjoner som for eksempel garasjer og tilbygg som vi påtar oss for private oppdragsgivere utenfor skolen.

I faget yrkesfaglig fordypning legger skolen til rette for at du kan utplasseres i bedrift slik at du får anledning til å møte arbeidslivet og erfare hvordan det er å jobbe som lærling innenfor det yrke som du ønsker å utdanne deg til. Utplassering gir deg også en mulighet til å vise kompetanse og holdninger og er viktig med tanke på å bygge relasjoner til bedrifter som du ønsker skal bli en framtidig arbeidsgiver.

Murerfaget

På skolen jobber du med teglsteinsmuring og blokkmuring. I tillegg vil du også jobbe med flislegging, våtromsarbeider, puss og overflatebehandling.

Skifer- og natursteinmuring samt muring av peis og piper er arbeidsoppgaver du vil kunne møte under utplassering og når du blir lærling.

elever i byggehallen

Betongfaget

På skolen jobber du med produksjon av betongkonstruksjoner. Det innebærer fundamentering, forskaling, armering, utstøping av betong.

Produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering, branntetting og fuging er arbeidsoppgaver du vil kunne møte under utplassering og når du blir lærling.

elever bygger forskaling

Stillasbyggerfaget

Du jobber med bygging av stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore. Som stillasbygger skal være med på å sikre samfunnets krav om en effektiv og sikker arbeidsplass.

illustrasjon av stillasbygging

Tømrerfaget

Du jobber med bygging, rehabilitering og ulike typer konstruksjoner, samt innredning. Som tømrer kan du spesialisere deg innen laft og restaurering. Tegningsforståelse, arbeidsplanlegging, kunnskap om konstruksjoner og bygningsfysikk er viktig.

På byggeplassen

Viktig å tenke på:

Du må like å skape noe med hendene dine.
Du må være glad i praktisk arbeid.
Du bør være i brukbar fysisk form.
Du må like å samarbeide med andre.

Yrker som du er kvalifisert til etter vg2 byggteknikk:

Betongfagarbeider

Murer

Stillasbygger

Tømrer

Videreutdanning:

Mesterbrev

Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og minst to års praksis, eller seks års praksis totalt etter avlagt fag-/svenneprøve, kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev i faget. Utdanningen gir deg opplæring innen etablering og ledelse, økonomi, faglig kalkulasjon og markedsføring, samt tilleggsopplæring i selve faget ditt. Som mester har du et grunnlag for å starte din egen bedrift, eller få ledende stillinger i bedriften der du er ansatt.

Fagskole

Fagskole er en mulig videreutdanning etter at du har fått fag-/svennebrev og har relevant arbeidserfaring. Fagskolen tilbyr en teoretisk og praktisk rettet videreutdanning som gir tekniske kvalifikasjoner og ledelseskvalifikasjoner. Dette kvalifiserer deg for oppgaver innen beregning, planlegging og koordinering av innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Y-vei

Noen høgskoler tilbyr en treårig ingeniørutdanning innen bygg og anlegg for studenter som har fag-/svennebrev i relevant lærefag og praksis. Studiet er lagt opp slik at du kan starte rett på ingeniørutdanningen uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs.

Påbygging til generell studiekompetanse

Etter fullført fag/- svennebrev gis det nå rett til påbygging til generell studiekompetanse. Det er også mulig å gå fra Vg2 yrkesfag til Vg3 studieforberedende, da med gode karakterer i fellesfag.

Høgskole og universitet

Ved høgskoler og universiteter kan du studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag.

Som sivilingeniør (master) og ingeniør innen bygg og anlegg arbeider du med blant annet planlegging, prosjektering (beregning og utforming), byggeplassledelse og kontroll av bygninger og infrastruktur (vei, bane, vann, offshorekonstruksjoner, dammer osv).

Les mer om byggteknikk her.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 30. januar 2017.