Vg2 ur og instrumentmaker

Fra skolens urmakerverksted

 

Undervisningssted: Kongsgårdmoen

Vg2 Ur- og instrumentmaker (Landslinje) er grunnutdanning for fagene Urmaker, Storurmaker, Optroniker og Nautisk instrumentmaker. Fagene er mikromekaniske fag og undervisningen på Vg2 baserer seg på å lære nødvendige teknikker og verktøybruk. Du bør ha interesse for detaljer og kunne arbeide nøyaktig og konsentrert. Du må være opptatt av teknologiske nyvinninger, - det er noe av det som gjør yrket spennede og morsomt. 

Urmakerfaget er nå inne i en rivende utvikling, som spenner fra håndverksmessig mikromekanisk urmakeri til mikroelektronikk. Det er stor etterspørsel etter faglærte urmakere, både hos etablerte urforretninger og hos importører. Noen velger å overta eksisterende forretninger eller starte egen bedrift. De fleste som velger å ta svennebrev gjør dette innenfor urmakerfaget, men også optronikerfaget har rekruttert fra vår linje.

Etter Vg2 Ur- og instrument kan du få lærekontrakt med en bedrift innenfor følgende fag

  • Urmakerfaget
  • Storurmakerfaget
  • Optronikerfaget
  • (Nautisk instrumentmakerfaget) - Ikke rekkruttert lærlinger til dette faget etter Kompetanseløftet

Læreplan for ur- og instrumentmakerfaget finner du her

Restaurering av gamle ur


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 5. mai 2020.