Elektro

Elev lodder

 

Undervisningssted: Tinius Olsen 

Vg 1 Elektrofag

Dine muligheter

Utdanningsprogrammet Elektrofag gir deg kunnskaper som er nødvendige for å ta nødvendige fagbrev og sertifikater som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget. Utdanningen gir mulighet til en rekke yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Opplæringsløp

Alle må gjennomføre Vg1 elektrofag. Deretter kan du ved vår skole velge mellom Vg2 elenergi, Vg2 automasjon og Vg2 data og elektronikk.

Vg2 elenergi gir deg muligheter til yrkesutdanning som bl.a. elektriker og energimontør. Det vil si at du kan ta fagbrev for å jobbe med elektrisk installasjon i bygninger, eller du kan bli energimontør ved energiverk, som sørger for strøm til forbruker. Du kan også bli energioperatør ved elverk, som sørger for produksjon av elektrisk kraft.

Etter Vg2 data og elektronikk er det mulig å ta fagbrev som dataelektroniker, produksjonselektroniker, telekommunikasjonsmontør eller fagbrev i romteknologifaget.

Ved å velge Vg2 automatisering kan du bli automatiker, En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer, som regel i industrien. Du kan også bli FU-operatør, vikler- og transformatormontør eller tavlemontør.

For å kunne ta fagbrev må du ha gjennomført nødvendig læretid i faget. 

Etter Vg2/VG3 er du lærling i ett og et halvt til to og et halvt år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fagprøve. Ved bestått prøve får du fag‐ eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider. Dersom du ønsker å studere videre på høgskole eller universitet, kan du ta VG3 påbygging til generell studiekompetanse. Du kan også ta høyere utdanning etter at du har fått fagbrev.

Vg3 Dataelektronikerfaget og Vg3 Automatiseringsfaget er tilbud ved skolen. Les mer om tilbudene ved å gå inn i venstremenyen på siden her.

Fag du møter

På vg1 har du både programfag og prosjekt til fordypning. Programfagene er elenergisystemer, automatiseringssystemer og data‐ og elektronikksystemer. Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving. På Vg2 får du også samfunnsfag. I yrkesfaglig fordypning får du muligheten til å bli bedre kjent med områder og emner innenfor faget. 

Slik jobber vi

Du lærer teori gjennom praktisk arbeid og du får praksis gjennom programfaglig fordypning 

Viktig å tenke på:

Du bør være teknisk interessert.

Du bør være systematisk.

Du bør være nøyaktig.

Du bør like å løse tekniske problemer.

Du bør ha litt sans for matematikk.

Les mer om mulighetene innen elektrofag her

Her kan du se hvilke kryssløp som finnes

Elektrofag illustrasjonsbilde


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 17. januar 2018.